les

Beperkende overtuigingen

les Progress:

De mind, een meesterlijke verhalenverteller

Onze mind is een meesterlijke verhalenverteller en die verhalen zijn niet altijd ‘feiten’. Vaak zijn het meningen, oordelen, overtuigingen, veronderstellingen die gekleurd zijn door onze gemoedstoestand van het moment. Sommige dagen kijken we naar de werkelijkheid door een roze bril en andere dagen door een donkere bril.

Onze gedachten zijn het resultaat van een interpretatie van een situatie. En die interpretatie is altijd gekleurd door onze gevoelens. Dit beseffen helpt misschien niet om je gedachten te laten verdwijnen of te veranderen, maar ze zullen wel minder impact hebben op je gedrag. Wanneer je bewust wordt van je gedachten en beseft dat die gedachten niet persé de waarheid zijn, hoef je er ook niet naar te handelen.

Wanneer je iets wilt veranderen in je leven, is het normaal dat je geest negatieve gedachten opwerpt: “ik kan het niet, ik heb het te druk, het lukt me toch niet, het is te moeilijk, …” Een van de dingen die we in deze meditatie willen doen, is leren herkennen wanneer een verhaal (je gedachten) helpt en wanneer niet. Stel jezelf de vraag: “Als ik mijn daden door deze gedachten laat leiden, in welke richting nemen ze me dan mee? Naar een vitaal, door waarden geleid leven, of naar een leven vol angst en pijn?

Hoe omgaan met beperkende overtuigingen?

Dergelijke negatieve gedachten worden na verloop van tijd overtuigingen. En dan schuilt het gevaar erin dat die diepere, vaak onbewuste, overtuigingen je leven beperken en obstakels worden voor een leven naar je waarden.

Hoe kan je daarmee omgaan?

1. Mindfulness

In eerste instantie is het belangrijk om je bewust te worden van je gedachten. Dit is wat mindfulness ons leert. Je wijst de gedachten aan die je tegenhouden en je geeft ze een plaats. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee verschillende delen van je geest.

Met één deel ben je heel vertrouwd, het deel dat denkt, zich dingen voorstelt, herinnert, analyseert, plant, fantaseert, enz. Dat noemen we de ‘denker’. Maar er is nog een ander deel van de geest waar bijna nooit over gesproken wordt. Het is een deel dat niet denkt, maar enkel dingen opmerkt, observeert. Het merkt alles op wat je denkt, voelt, doet, proeft, ziet, hoort, enz. Dit noemen we de ‘waarnemer’. Je kan het ook ‘bewustzijn’, ‘aandacht’ of ‘focus’ noemen.

Wanneer je beperkende gedachten opmerkt, kan je jezelf de volgende vragen stellen “is het waar?”, “is het behulpzaam?” en “hoe ziet mijn toekomst eruit als ik deze gedachten volg en ernaar handel?” Helpt deze gedachte mij om het leven te leiden dat je verlangt?

2. Heartfulness

Nadat je je beperkende overtuigingen geïdentificeerd en bevraagd hebt, zullen die niet onmiddellijk verdwijnen. Ze kunnen wel minder impact op je hebben en je niet meesleuren in hun verhaal.

Wat je dan kunt doen is je richten op de pijn die je voelt door deze gedachten. Je geeft je gevoelens alle ruimte en je geeft jezelf warmte en mededogen voor de pijn die je voelt.

Je kan je ook afvragen hoe je leven er zou uitzien als je je niet zou laten leiden door deze gedachten. In welk opzicht zou je leven anders zijn als die gedachte geen impact meer had, als je ze kon laten zijn zonder ernaar te handelen? Wat zou je anders doen? Hoe zou je je voelen?

Ga dan in dat gevoel en laat het je helemaal vervullen.