les

Berg en hemel meditatie

les Progress:

Deze meditatie cultiveert zachtmoedigheid.

De berg voorziet je van de nodige moed, om aan te pakken wat je kan veranderen. De hemel voorziet je van zachtheid om te accepteren wat je niet kan veranderen. Deze kwaliteiten houden elkaar in evenwicht. Samen vormen ze zachtmoedigheid. Met mindfulness oefenen we om deze twee kwaliteiten alle ruimte te geven.

Onnodige stress ontstaat immers als we precies het omgekeerde doen. We accepteren niet wat we niet kunnen veranderen en we pakken niet aan wat we wel kunnen veranderen – en we gebruiken onze wijsheid ook niet om een onderscheid te maken. 

Zijn de berg en de hemel in evenwicht in je leven?

  • Waar wil je meer berg zijn? Ruimte innemen, opkomen voor jezelf…

  • Waar wil je meer hemel zijn? Ruimte geven, open zijn voor de ander…